Naše mise

Rodinná firma z Brna

Naše podnikání jsme započali v roce 1995. Začínali jsme s jednou prodejnou na ulici Bayerova, takříkajíc „na koleni“. Sklad jsme měli v rodinném domku a o chod firmičky se starali rodinní příslušníci.

Přinesli jsme lidem novinky, o kterých v do té doby izolovaném Československu neměli ani tušení. Obchodu se dařilo, a tak jsme začali otvírat nové prodejny, účastnili jsme se trhů, začali jsme dodávat zboží velkoobchodně a rozvážet po ČR i do zahraničí. Svou práci bereme pořád jako milovanou rodinnou záležitost.

Šetrně k životnímu prostředí

Každé podnikání s sebou nese, ať chceme nebo ne, zásah do životního prostředí. Proto se snažíme tyto negativní vlivy eliminovat. Třídíme poctivě odpad, který naše firma vyprodukuje a také rozvážíme zboží po městě Brně i elektromobilem namísto naftového automobilu. Na všech prodejnách také podporujeme bezobalový prodej do vlastních nádob.


Brno hezčí a vonící

Našim přáním je, aby město Brno vzkvétalo a rádi k tomu alespoň malým dílem přispíváme. V projektu čichové mapy Brna, aneb Brno voní/Brno smrdí, se naše prodejna oříšků v podchodu umístila na prvním místě (naštěstí v sekci nejvíce voňavých míst!).

S prodejnou na ulici Česká jsme se zúčastnili v roce 2019 festivalu Brno Design Days pod záštitou Retailoko, v jehož rámci probíhala soutěžní přehlídka designů výloh pod názvem Výlohy jak Brno. Naše spolupráce s výtvarnicí Lenkou Křikavovou nám vynesla druhé místo jak v hlasování odborné poroty, tak v hlasování veřejnosti.

V prodejně na ulici Kobližná také dbáme na stylovost. Tato prodejna je dávána za vzor v Manuálu dobré praxe reklamy a označení provozoven. Odbor památkové péče Magistrátu města Brna si dokonce fotil naši prodejnu na Kobližné, aby na přednáškách ukázal, jak má vypadat výloha. Mimo to zde pořádáme výstavy obrazů a fotografií, které každé dva měsíce obměňujeme.

Kvalita a čerstvost na prvním místě

Zboží rozvážíme chladícími vozy, aby byla vždy, i za teplého počasí, zachována kvalita. Tu vždy pečlivě kontrolujeme a hlídáme! Velkoobchodním partnerům naše vozy rozváží zboží na Slovensko, do Maďarska, Rakouska a po celé ČR.